Trim ion Neo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN:

  • 5 tấm điện cực Titan phủ Platium, nguyên khối
  • pH Acid: 3.0 / 5.5
  • pH trung tính: 7.0
  • pH kiềm: 8.5 / 9.5 / 9.0 / 10.0 / 10.5
  • 1 lõi lọc: Tuổi thọ: 12000 lít, Màng sợi rỗng, Vải không dệt, Micro Carbon
  • Kích thước: 276 x 248 x 112 mm
  • Trọng lượng: 3 kg
091 523 1939